nobody is currently logged in. How many stars ...?

מפה

ת
פ
ר
י
ט
  
שנה שפה

דף הבית
הפרוייקט
עזרה
דיווח תצפית
רמזים
תוצאות
צור קשר

 
 
כמה כוכבים ...?


ניסוי ייחודי! מטרתו היא קביעה של מצב השמים מבחינת איכות תנאי הצפייה הנוכחיים מתוך תצפיות אסטרונומיות פשוטות שניתן לבצע בעין בלתי מזויינת תוך מספר דקות. הצלחת הניסוי תלויה בהשגת נתונים רבים מתצפיות רבות כל האפשר וממיקומים רבים ככל האפשר, כאן אתה יכול לתרום!
 
  * כיצד לעזור ...? *  
 
Worldwide 2023: 4 --- Worldwide: 3883
 
 
... observations have been reported!