nobody is currently logged in. How many stars...?

מפה

ת
פ
ר
י
ט
  
שנה שפה

דף הבית
הפרוייקט
עזרה
דיווח תצפית
רמזים
תוצאות
צור קשר

 

למי אכפת משמים ללא כוכבים?

כמה כוכבים ...? עם הזמן נהיה יותר ויותר קשה לצפות בכוכבים עקב "זיהום אור" – האור שמגיע ממבנים עירוניים וממקורות מלאכותיים אחרים. "זיהום האור" לא משפיע רק על אסטרונומים – רבים מאתנו מתוודעים לכוכבים רק כשאנו יוצאים לחופשות הרחק מהעיר. זיהום האור מבזבז אנרגיה, מציב סיכוני בטיחות ואבטחה עקב סנוור, ומסכן את חייהם של חיות לילה.
 
ניסוי יחיד במינו!
 
ניסוי ייחודי! מטרתו למפות את תנאי הראות הנוכחיים בכל העולם, בהתבסס על תצפיות אסטרונומיות פשוטות שאפשר לבצע בעין הבלתי מזוינת ובתוך דקות. הצלחת הניסוי תלויה בהשגת כמה שיותר תצפיות מכמה שיותר אתרים: תרומתכם חשובה! המידע נאסף ונחקר על-ידי המועדון האסטרונומי "מצפה הכוכבים העממי ע"ש מוריץ קופנר" בוינה ומצפה הכוכבים הלאומי של מדינת תורינגיה ע"ש קרל שוורצשילד.
 
כיצד ניתן לעזור ולהשתתף!
 
תצפיתנים בחצי הכדור הצפוני:
בחרנו שתי קבוצות כוכבים עבור הניסוי; את שתיהן קל לזהות בשמי הלילה. עבור תצפיתנים מצפון לקו הרוחב 30 מעלות (ספרת, טורקיה, אריזונה), "הדובה הקטנה" (אורסה מינור) מתאימה במיוחד, היות והיא גלויה לעין לאורך כל הלילה ולאורך כל השנה.
 
ישנה קבוצת כוכבים נוספת בעזרתה ניתן למדוד את תנאי הראות של שמי הלילה במהלך חודשי החורף: "אוריון" ("הצייד"). קל לזהות את קבוצת הכוכבים "אוריון" בזכות שלושת הכוכבים הבהירים שמרכיבים את חגורת "הצייד". על כן, תצפיתנים יכולים לבחור באיזו משתי קבוצות הכוכבים לצפות, או לצפות בשתיהן ולהשוות ביניהן.
 
כמה כוכבים ניתן לראות בשמי הלילה של וינה?
(אנימצית פלאש)
כדור הארץ בלילה
תמונת היום באסטרונומיה

 


הדובה הקטנה (אורסה מינור)
 


אוריון


קבוצת "אוריון" ("הצייד") נבחרה גם היא, כיוון שאת הכוכבים שמרכיבים את חגורת "הצייד" ניתן לראות בכל העולם (אך לא לאורך כל השנה), למעט אזורים מסוימים בקרבת הקטבים, שם ניתן להבחין רק בחלקים מסוימים שלו.
 
תצפיתנים בחצי הכדור הדרומי:
כדי למפות את תנאי הראות בחצי הכדור הדרומי בחרנו את קבוצת הכוכבים "אוריון". קל מאד למצוא אותה – שלושת הכוכבים שמרכיבים את חגורת "הצייד" הם הקלים ביותר לאיתור על-פני שמי הלילה. החיסרון היחיד הוא שהם לא מאירים לאורך כל השנה, ובחודשים מסוימים – רק בשעות מסוימות של הלילה. לצערנו, לא עלה בידינו לאתר בחצי הכדור הדרומי קבוצת כוכבים מקבילה ל"דובה הקטנה", שתהיה הן קלה לאיתור והן גלויה לאורך כל השנה. היות שביתנו בצפון, נשמח לקבל כל הצעה מהדרום.
 
מפות שמים ומידע נוסף לגבי תנאי הראות של קבוצות הכוכבים!
email: Verein@Kuffner-Sternwarte.at